Monthly Archives: September 2010

Klassretorik från en svunnen tid

Tiden har sprungit ifrån Socialdemokraterna. Continue reading

Posted in Politics | 1 Comment